REGLEMENT 2021

 

INSCHRIJVING

Inschrijven kan enkel via onze site www.turnoutcompetition.be .

Inschrijven kan tot woensdag 31 maart 2021.

Per solist of duo-danser dient er een dancers pass worden aangekocht van €60. Hiermee kan deelgenomen worden aan de aangeboden workshops en aan de wedstrijd in alle categorieën, passend bij de leeftijd van de dansers.

Dansscholen die deelnemen in groep, dienen voor hun dansers een ingangsticket te reserveren. Dit ticket bedraagt €10 per persoon en wordt verwacht vooraf betaald te zijn. Met dit ticket is er geen recht op deelname aan de workshops. Indien deze dansers willen deelnemen aan 1 of meerdere workshops, kunnen ze een plaats reserveren via mail.

Toeschouwers dienen een ingangsticket aan te kopen aan de kassa van €10. Er is geen voorverkoop mogelijk.

 

NIVEAUS

Op deze wedstrijd kunnen dansers in 2 niveau’s dansen: amateur of pre-pro.

 • Amateur is voor dansers die 1 tot 3 uren per week dansen

 • Pré-pro is voor dansers die een groot aantal uren per week presteren of die in een dansrichting aan de kunsthumaniora zitten

De dansers of hun docenten bepalen zelf het niveau waarin deze danser moet starten. Bij twijfel mag men een filmpje sturen ter beoordeling van het niveau naar de wedstrijdleiding via wetransfer.

 

LEEFTIJD

Solisten

De leeftijd die in acht wordt genomen, is de leeftijd op de eerste dag van de wedstrijd nl op maandag 13 april 2020.

Bij aanmelding van de danser dient de kids ID of identiteitskaart mee genomen te worden, ter controle van deze datum.

Deze wedstrijd werkt met verschillende leeftijdsgroepen:

 • U10 = Under 10; alle dansers t.e.m. 9 jaar

 • U12 = Under 12; alle dansers van 10 en 11 jaar

 • U14 = Under 14; alle dansers van 12 en 13 jaar

 • U16 = Under 16; alle dansers van 14 en 15 jaar

 • O16 = Over 16; alle dansers van 16 jaar en ouder

 

Duo’s/trio’s

Bij een duo bepaald de oudste danser de leeftijdscategorie waarin gedanst zal worden.

 

Groepen

Een groep dans je met 4 dansers tot 30 dansers.

Alle groep samenstellingen zijn mogelijk. Om de leeftijdscategorie van een groep te bepalen wordt de gemiddelde leeftijd van alle dansers genomen.

Uitzonderingen hierop zijn:

 • Dansers die 4 jaar jonger zijn dan de gemiddelde leeftijd van een groep, worden niet meegeteld voor het gemiddelde. Zo vermijden we afwijkingen waarbij een jonge danser wordt ingezet met als enige doel de leeftijdscategorie te verlagen.

 • Indien 30% van de dansers in een hogere leeftijdscategorie passen dan de groep, volgt de groep de oudere dansers en zullen ze een categorie hoger dansen, ongeacht het gemiddelde.

 

MUZIEK

De lengte van de muziek is afhankelijk van de categorie:

Solisten

- Amateur: Max 2 min

- Pre-pro: Max 2 min 30

Duo’s

- Amateur: Max 2 min

- Pre-pro: Max 2 min 30

Groepen

- Amateur: Max 3 min

- Pre-pro: Max 3 min

 

Een afwijking van 5 sec boven deze opgelegde tijdsduur is toegestaan. Vanaf meer dan 5 seconden hierboven worden er strafpunten toebedeeld in de jurering.

De muziek moet doorgemaild worden via wetransfer, ten laatste 10 dagen voor de wedstrijd. Dus op woensdag 6 mei ontvangen wij graag de laatste muziekstukken. Wie zijn muziek te laat aanlevert of wijzigt zal bij aankomst op de wedstrijd een boete moeten betalen van €15. Inzendingen vanaf maandag 11 mei 2020 worden gediskwalificeerd.

Bij de inzending van de muziek graag onderstaande vermelding: Categorie – Naam – Dansschool – (Voor teams: indien nodig ook naam van de choreografie).

Op de wedstrijd is het verplicht een back-up van jouw muziek mee te hebben op stick, zodoende dat wij in geval van problemen deze onmiddellijk kunnen oplossen.

 

CHOREOGRAFIE

Het is enkel toegestaan eigen choreo te brengen, het is niet toegestaan om materiaal over te nemen van andere groepen of van youtube. Indien wij dit opmerken of indien dit tot onze kennis wordt gebracht, zal deze solist/duo/team onmiddellijk gediskwalificeerd worden.

 

Het is toegestaan om attributen te gebruiken, indien die vooraf aan de wedstrijdorganisatie werden doorgegeven via het inschrijvingsformulier. Het gebruik van vloeistoffen, gel, confetti, poeder, vuur of andere attributen die het podium bevuilen waardoor de continuïteit van de wedstrijd in het gedrang komt, is niet toegestaan.

 

STIJLEN

Onze wedstrijd splitst zich op in 3 stijlen: klassiek ballet (maandag), jazz/modern (dinsdag) en hiphop (woensdag). Probeer in je choreografie bewegingen te verwerken die eigen zijn aan deze stijlen, waarbij creativiteit en fusion ook aanvaard worden.

 

WEDSTRIJDVERLOOP

Dansers dienen zich aan te melden op de wedstrijd, ten laatste een uur voor aanvang van hun categorie. Wie hiermee in de problemen komt (file, ongeval, overmacht,…) gelieve de wedstrijdorganisatie te verwittigen op het telefoonnummer 0477/72.77.46 zodoende dat we samen een oplossing kunnen vinden.

Dansers dienen zich aan te melden bij de registratie! Zij moeten hier hun ID tonen ter verificatie van hun leeftijd. Hun dancers pass zal hier klaarliggen om op te halen.

Dansers moeten zelf op, basis van het vooraf doorgegeven schema, het verloop in de gaten houden. Afwijkingen aan dit schema kunnen altijd voorkomen, dus hou een oogje in het zeil. Dansers dienen zich 10 minuten voor aanvang van hun categorie aanmelden bij de ‘Backstage Ceremoniemeester’. Per groep of dancer mag er 1 coach/docent of begeleider mee naar de coulissen.

De eerste, tweede en derde prijs worden afgeroepen. De volledige volgorde kan je nadien raadplegen op het infobord of online op onze site.

Ook kunnen er alternatieve prijzen worden uitgedeeld, alsook stages gewonnen worden.

Dansers kunnen 30 minuten na de awardceremonie hun feedback-papieren komen ophalen aan de registratie.

LOCATIE

De danswedstrijd zal doorgaan in het CC De Meent. Dit is een prachtige theaterzaal met coulissen en een backdrop, dus achter het podium rondlopen is mogelijk. De afmetingen van het podium zijn 10 meter op 13 meter breed, dus alle choreografieën kunnen hier mooi tot hun recht komen.

Het is niet toegestaan de zaal te betreden/verlaten tijdens de solo’s, duo’s en groepen. Dan moet men wachten tot de act afgelopen is om de zaal te betreden.

 

WAARDEN & NORMEN

Wij zullen als organisatie toezien op een vlot verloop van deze wedstrijd. Hierbij dragen wij enkele waarden en normen hoog in het vaandel, die wij ook verwachten van onze dansers en hun supporters:

 • Sportiviteit: Vooraf, alsook bij winst of verlies verwachten wij sportief gedrag van alle aanwezigen

 • Kledij: Er wordt op toegezien dat de dansers kledij dragen aangepast aan hun leeftijdscategorie en hun dansstijl/act. Te uitdagende of ongepaste kledij zal worden gesanctioneerd met strafpunten.

 • Muziekkeuze: Ook in de keuze van muziek verwachten wij dat er aangepast wordt aan de dansers hun leeftijd. Vnl vulgair of ongepast taalgebruik, in alle talen, zal strafpunten opleveren.

 

JURY

De jury zal bestaan uit 3 personen, bekwaam in de dansstijl die zij jureren. Zij bepalen of er strafpunten worden uitgedeeld en hoeveel punten er in aftrek worden genomen (0,5/1/1,5 punten aftrek van het gemiddelde van de jury) afhankelijk van de zwaarte van de inbreuk.

Zij beoordelen:

 • Choreografie

 • Techniek

 • Creativiteit

 • Podiumskills

 

VERANTWOORDELIJKHEID

Wij staan achter een sportieve houding, maar ook achter sportief gedrag. Wij staan als organisatie daarom niet achter roken, in welke vorm dan ook. Ook drugsgebruik is ten strengste verboden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of diefstal van persoonlijke spullen.

Er is een EHBO-rugzak voorzien,  maar wij zijn niet aansprakelijk voor opgelopen verwondingen, blessures of andere letsels. Alle deelnemers dienen een eigen ongevallenverzekering (en indien gewenst hospitalisatieverzekering) aan te gaan.

 

MEDIA

De danser is akkoord dat zijn foto’s en video’s, gemaakt op deze wedstrijd, mogen gebruikt en verspreid worden voor promotionele doeleinden.

 

VERDERE INFO

Voor andere vragen over de wedstrijd, kan u terecht op het emailadres turnoutcompetition@hotmail.com

Voor vragen tijdens het evenement kan u terecht op het nummer 0477/72.77.46

Indien er vragen of opmerkingen komen over aspecten waar dit reglement niet in voorziet, kan de wedstrijdorganisatie deze bepalen.

 

De inschrijving brengt een akkoord met zich mee van dit reglement.

© 2020 by Turn Out Competition. Proudly created with Wix.com